ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Συντομο Βιογραφικο

O Aθανάσιος Τσιρωνάς είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή ΔΠΘ. Έχει έντονη συγγραφική δράση σε ζητήματα δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου (π.χ. αυτοδίκαιη έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, κατάργηση οργανικών θέσεων) αλλά και πειθαρχικού ιατρικού δικαίου (Ερμηνεία των άρθρων 6, 35, 36 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας). Παράλληλα ως ενεργός δικηγόρος έχει αντιμετωπίσει πληθώρα υποθέσεων ιατρικής πειθαρχικής ευθύνης.

Διαλεξεις