ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Συντομο Βιογραφικο

Ο Εμμανουήλ Λασκαρίδης είναι Δικηγόρος Αθηνών και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακό στον χώρο της Αστικής Ιατρικής Ευθύνης (LL.M. Heidelberg) και διδακτορικό με θέμα «Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος. Υποχρέωση τήρησης ιατρικού φακέλου και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» (Dr. iur. Heidelberg). Yπήρξε μέλος της Επιτροπής Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας του ΕΣΥ και της Επιτροπής για αναθεώρηση της υπ. αρ. 139491/2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) σχετικά με τον καθορισμό προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.Έχει πραγματοποιήσει μελέτες (π.χ. «H εξίσωση της νομικής ισχύος δημόσιων και ιδιωτικών ιατρικών πιστοποιητικών», «Τηλεϊατρική και Αστική Ευθύνη»), Εισηγήσεις σε Ιατρονομικά Συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια σε ιατρούς, φοιτητές ιατρικής, νοσηλεύτριες και διασώστες του ΕΚΑΒ  στο αντικείμενο της αστικής ιατρικής ευθύνης και ιατρικής δεοντολογίας. Είναι επιμελητής του συλλογικού έργου «Ερμηνεία του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας» (Νομική Βιβλιοθήκη 2013) και τακτικό μέλος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Διαλεξεις