ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΝΙΚΟΣ

nikolaosdialinas@gmail.com

Συντομο Βιογραφικο

Νικόλαος Αθ. Διαλυνάς, PhD LMU ( Luedwig- Maximilian Universitaet)

Απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, απόφοιτος Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης με διδακτορική διατριβή επί του συντρέχοντος πταίσματος ανηλίκου και νομίμου εκπροσώπου αυτού καθώς και βοηθού εκπληρώσεως στο ελληνικό, γερμανικό και γαλλικό αστικό δίκαιο. Η εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής έλαβε χώρα στη Γερμανία στο Luedwig- Maximilian Universitaet του Μονάχου. Είναι ο πρώτος που εισήγαγε και ανέπτυξε τον τομέα του ιατρικού δικαίου στην Ελλάδα έχοντας 25ετή εμπειρία επί του θέματος με σωρεία δικαστικών υποθέσεων, οι οποίες επιδίκασαν μεγάλες χρηματικές αποζημιώσεις στα θύματα των ιατρικών λαθών καθώς και στους συγγενείς τους.

Διαλεξεις