ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Συντομο Βιογραφικο

Είναι Επίκουρος στο Τμήμα Νομικής του Δ.Π.Θ. Είναι μέλος της Νομικής Επιτροπής του ΔΠΘ έχοντας καταθέσει πλήθος γνωμοδοτήσεων  και μέλος των  Επιστημονικών Επιτροπών των νομικών περιοδικών «Διοικητική Δίκη»  και «Επιθεώρηση Μεταναστευτικού Δικαίου».  Από  Μάρτιο του  2012  είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Έχει συγγράψει 3 μονογραφίες, πάνω από 50 μελέτες σε  ελληνικά και ξένα νομικά περιοδικά καθώς επίσης και  πολλούς σχολιασμούς δικαστικών αποφάσεων. Είναι μέλος της GfRV Gesellschaft fur Rechtsvergleichung και της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων. Έχει συμμετοχή ως εισηγητής σε συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις στο ελλαδικό και το διεθνή χώρο. Ασχολήθηκε ιδιαιτέρα  με ζητήματα ιατρικής αστικής ευθύνης συγγράφοντας 6 μελέτες, ενώ συμμετείχε ως εισηγητής σε διάφορα συνέδρια με εισηγήσεις σχετικές με την αστική ευθύνη του Δημοσίου στον τομέα της παροχής ιατρικών υπηρεσιών  (Στο 1ο Πανθρακικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από τον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος στις 26 – 29 Νοεμβρίου 2009 στην Αλεξανδρούπολη. Στο συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς Αγγείων που διοργανώθηκε στη Λάρισα, στις 19 – 20 Μαρτίου 2010. Στο 68ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από την  Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας στην Αθήνα στις 3-6 Οκτωβρίου 2012, Στο 1ο Συνέδριο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που διοργανώθηκε από το Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ στην Αλεξανδρούπολη στις 28-30 Μαρτίου 2014)

Διαλεξεις