ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

Συντομο Βιογραφικο

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα του εμπορικού και αστικού δικαίου από το Ludwig Maximillians Universität του Μονάχου. Έχει εργαστεί στο European Patent Office στο Μόναχο και είναι συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας Λιναρδάκης & Συνεργάτες, όπου ασχολείται με θέματα εμπορικού δικαίου και ειδικότερα συμβάσεων συνεργασίας και διανομής, πατεντών, σημάτων, προσωπικών δεδομένων και ιατρικής και φαρμακευτικής νομοθεσίας και συμβουλεύει, μεταξύ άλλων, φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες καλλυντικών σε όλο το φάσμα των θεμάτων compliance, θεμάτων ανταγωνισμού και θεμάτων ευθύνης και αποζημιώσεων, ενώ έχει χειριστεί δικαστικά υποθέσεις αστικής ευθύνης φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών καλλυντικών.

Διαλεξεις