ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Συντομο Βιογραφικο

Αναπληρωτής Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Δ.Π.Θ. Δικαστής των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από το έτος 1985 και μέλος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης από 10/2012 μέχρι 23-12-2013. Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών (Association of European Administrative Judges), από 19-5-2006 έως 19-5-2008, και Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστών από το 2001, έχει ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, και με ζητήματα αστικής ευθύνης του Κράτους και των Νοσοκομείων για ιατρικές πράξεις και παραλείψεις. Από 4-12-2013 έχει την ιδιότητα του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), στους στόχους της οποίας εντάσσεται και το πρόγραμμα στρατηγικής μεταρρύθμισης του νομοθετικού καθεστώτος για τις δημόσιες συμβάσεις  έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Διαλεξεις