ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΡΗΣ

Συντομο Βιογραφικο

Χάρης Πολίτης, δικηγόρος ΑΠ, ΣτΕ, δρ. Ιατρικής ΕΚΠΑ, Επισκέπτης Καθηγητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Μεταπτυχιακού Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

 

O Χάρης T. Πολίτης σπούδασε στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Μονάχου και Φραγκφούρτης.

Δικηγόρος ΑΠ, ΣτΕ. Δρ. Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Επισκέπτης Καθηγητής Ιατρικού Δικαίου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Καθηγητής «Ηθικής και Δεοντολογίας σε Υπηρεσίες Επαγγελματικής Υγείας» σε Διατομεακό Μεταπτυχιακό Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Νομικός Σύμβουλος Ηθικής και Δεοντολογίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΚΕΕΛΠΝΟ.

Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατρονομικής Εταιρείας (ίδρ. 1988). Διευθυντής Περιοδικού Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου (ΕΙΔ), (2009-). Διατέλεσε εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Ευρωπαίων Γιατρών (CPME) (1995-2009) και στην UEMS (2009). Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Ακαδημίας Αθηνών (1991-2001). Μέλος της Εθνικής Επιτροπής AIDS (1990-1992). Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας (2008-2011), (Ιδρυτ. Μέλος και Γενικός Γραμματέας από 1987-1991). (Ιδρυτής: Σπύρος Δοξιάδης).

Κατά καιρούς, μέλος επιτροπών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέλος της Επιτροπής της ΕΕΔΑ για HIV/AIDS και ανθρώπινα δικαιώματα (2009) ως εκπρόσωπος του ΚΕΕΛΠΝΟ και Υπουργείου Υγείας.

Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην ιστορική πρώτη Διακήρυξη για Ανθρώπινα Δικαιώματα των ατόμων που ζουν με τη HIV λοίμωξη (ΟΗΕ, Ρίγα, 1-2 Απρ. 1992) «Riga Statement on HIV/AIDS in The Countries of Central and Eastern Europe». Εκπρόσωπος της Ελλάδας σε «AIDS-ACTION EUROPE, Legislative and Judicial Systems in Relation to HIV and AIDS, Results of a European Survey, Pre-seminar Report, National AIDS Trust», Μάρτιος 2007. Εκπρόσωπος της Ελλάδας στη session de la Conférence internationale du Travail, 98e session, Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας (OIT, ILO), Γενεύη 3-19 June, 2009. Εκπρόσωπος της Ελλάδας σε πρόγραμμα PRIVILEGED ‘Determining the Ethical and Legal Interests in Privacy and Data Protection for Research Involving the Use of Genetic Databases and Bio-banks’ European Commission, European Research Area (2007-2009).

Συμμετείχε σε πολλά επιστημονικά συνέδρια, ελληνικά και διεθνή.

Μέλος Επιτροπής για σύνταξη νέου Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, Eισηγητής πρώτου βασικού σχεδίου (1990-1991). Συντάκτης, και σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ, του συστήματος τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων οροθετικών και ασθενών με HIV/AIDS (1999-2000).

Συγγραφέας βιβλίων, μεταξύ άλλων, «Ιατρικό Δίκαιο», Αθήνα, 1999, «Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ΕρμΚΙΔ), 2006 (για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενδελεχής Ερμηνεία και Σχόλια στον ΚΙΔ) σήμερα στην 4η έκδ., «HIV/AIDS, Δημόσια Υγεία και Ανθρώπινα Δικαιώματα», ΚΕΕΛΠΝΟ-Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (ΥΥΠ), 2002, «Ασφάλεια Αίματος και Προστασία Δημόσιας Υγείας», ΚΕΕΛΠΝΟ-ΥΥΠ, 2002. «Υγειονομικές Διατάξεις», Α’ τόμ, Β’ τόμ., ΚΕΕΛΠΝΟ-ΥΥΠ, 2004.

Δημοσίευσε πολλές συλλογές νομοθεσίας,  ιατρικής, δεοντολογίας, δημόσιας υγείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 1995 εξέδωσε ως συγγραφέας το βιβλίο «AIDS. Θεμελιώδεις αρχές για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ατομικών Ελευθεριών», ΚΕΕΛΠΝΟ-ΥΥΠ, 1995. Το 1996 μεταφράστηκε στην αγγλική γλώσσα “AIDS. Fundamental Principles for the Protection of Human Rights and Civil Liberties”. Hellenic Centre for the Control of Infectious Diseases. AIDS, Athens, Ministry of Health, 1996. 45 p., με παγκόσμιο impact factor, (προτείνεται από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΠΟΥ, ως ένα από τα 22 βιβλία για ΗΙV/AIDS και Human Rights (2002)), μεταφράσθηκε δε συνολικά σε πέντε γλώσσες.

Εκπόνησε 16 βιβλία, 68 δημοσιευμένα άρθρα (δημοσιευμένες περί τις 3.100 σελίδες συλλογής νομοθεσίας και 2.300 σελίδες βιβλίων και επιστημονικής αρθρογραφίας), 2.500 γνωμοδοτήσεις επί ζητημάτων δημόσιας υγείας, HIV/AIDS, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λειτουργίας Ιατρικών Συλλόγων, Πειθαρχικών τους Συμβουλίων κλπ.

Διαλεξεις