Ψυχιατρικη ορολογια και πραγματογνωμοσυνη. Δυο υποθεσεις.

11 Jul 2015
12:10 - 12:40

Ψυχιατρικη ορολογια και πραγματογνωμοσυνη. Δυο υποθεσεις.

Η εισήγηση ως στόχο έχει την εξοικείωση επαγγελματιών, που εμπλέκονται στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, με βασικούς ψυχιατρικούς όρους και διαταραχές. Παράλληλα, μέσα από κλινικά – νομολογιακά παραδείγματα, θα καταδειχτεί η κεφαλαιώδης σημασία της χρήσης των ψυχιατρικών όρων στη διαμόρφωση της όποιας δικαστηριακής απόφασης όπως για παράδειγμα σε υποθέσεις που αφορούν την ύπαρξη καταλογισμού ή δικαιοπρακτικής ικανότητας.