Τεχνικη προετοιμασια αμυνας ιατρου. Δυο παραδειγματα.

10 Jul 2015
19:00 - 19:30

Τεχνικη προετοιμασια αμυνας ιατρου. Δυο παραδειγματα.

Η εισήγηση θα επικεντρωθεί στην άσκηση των δικαιωμάτων του ιατρού στα δικονομικά στάδια της ποινικής διαδικασίας. Θα γίνει αναφορά στα δικαιώματα του ιατρού τόσο ως υπόπτου όσο και ως κατηγορουμένου μετά την έναρξη της ποινικής διαδικασίας. Θα παρουσιαστούν τεχνικές αντιμετώπισης του κατηγορητηρίου και εξέτασης μαρτύρων και πραγματογνωμόνων με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή άμυνα του ιατρού. Επί των παραπάνω θα παρουσιαστούν και δυο τουλάχιστον υποθέσεις για de lege artis παράλειψη ιατρών που έχουν αντιμετωπιστεί από τα ελληνικά δικαστήρια.