Συλλογη στοιχειων και κατηγορητηριο κατα ιατρου. Δυο παραδειγματα.

10 Jul 2015
18:30 - 19:00

Συλλογη στοιχειων και κατηγορητηριο κατα ιατρου. Δυο παραδειγματα.

Η εισήγησή μου επικεντρώνεται στην παράθεση των γενεσιουργών λόγων του φαινομένου της ιατρικής αμέλειας που μαστίζει τη χώρα μας, ιδίως δε στη σημερινή εποχή της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης . Στη συνεχεία επεκτείνεται η ανάλυσή μου στην παρουσίαση συγκεκριμένων περιστατικών ως ενδεικτικές περιπτώσεις ιατρικών λαθών. Ακολούθως, παρατίθενται μια σειρά προτάσεων προς εξεύρεση λύσεων προκειμένου να συμβάλλουν αν όχι στην εξάλειψη του εν λόγω φαινομένου, τουλάχιστον στην άμβλυνση του.