Νομιμες βασεις αστικης ιατρικης ευθυνης. Δυο παραδειγματα.

Νομιμες βασεις αστικης ιατρικης ευθυνης. Δυο παραδειγματα.

Όταν έρχεται μια υπόθεση Αστικής Ιατρικής Ευθύνης στο γραφείο σας θα ανήκει σε μια από αυτές τις τρεις ομάδες: α) έλλειψη ορθής ενημέρωσης β) ιατρικό σφάλμα γ) οργανωτικό σφάλμα του νοσοκομείου ή ιατρείου. Στην εισήγησή αυτή αναλύονται τρεις πραγματικές περιπτώσεις, οι οποίες εκδικάζονται από τα ελληνικά δικαστήρια και ανήκουν σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. Παράλληλα γίνεται αναφορά στις «ειδικές» νόμιμες βάσεις στην περίπτωση αστικής ιατρικής ευθύνης και σε ζητήματα που ανακύπτουν κατά την διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης. Μετά την παρουσίαση ο θεατής θα είναι σε θέση γρήγορα να καταστρώσει την στρατηγική και τον βασικό κορμό της αγωγής του.