Νομικα ζητηματα ιατρικου τουρισμου

11 Jul 2015
19:00 - 19:30

Νομικα ζητηματα ιατρικου τουρισμου

  1. Παρουσίαση του γενικού περί ιατρικού τουρισμού νομικού πλαισίου (υπάρχοντες τουριστικοί νόμοι και ειδικές διατάξεις περί ιατρικού τουρισμού). Παρουσίαση του Μητρώου Παρόχων Ιατρικού Τουρισμού, το οποίο ψηφίστηκε με Νόμο και Υπουργική Απόφαση, δεν λειτούργησε στην πράξη και στην συνέχεια λόγω της τροποποίησης του Ν.4179/2013 άρθρο 20, απαιτείται πλέον νέα Υ.Α.
  2. Παρουσίαση ειδικότερων νομοθεσιών, όπως της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Διασυνοριακή Υγεία, τις διακρατικές συμφωνίες για την έκδοση βίζας (ιδίως με χώρες που έχουν μεγάλη κίνηση προς Ελλάδα, όπως Ρωσία, Τουρκία, Σερβία, κλπ).
  3. Προβλήματα πρακτικά που αντιμετωπίζουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα κατά την φιλοξενία ασθενών από άλλες χώρες. Ιδιαιτερότητες φυλετικές, θρησκευτικές και πως πρέπει να αντιμετωπίζονται. Ζητήματα συναίνεσης και τήρησης αρχείου. Ζητήματα που αφορούν τη νοσηλευτική κάλυψη ασθενών, οι οποίοι παρουσιάζουν υποτροπή και πρέπει να διακομιστούν σε νοσοκομείο. Διάκριση μεταξύ ασθενών από Ε.Ε. και άλλες χώρες.
  4. Ζητήματα πληρωμών και εφαρμοστέου δικαίου.
  5. Ιατρικός φάκελος, εναρμόνιση με τα διεθνή συστήματα ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης των ιατρικών διαγνώσεων
  6. Ζητήματα ιατρικής αμέλειας και ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης της αμέλειας όσον αφορά διεθνείς ασθενείς. Ενημέρωση του ασθενούς προκαταβολικά για το καθεστώς που ισχύει στην Ελλάδα και για τυχόν περιορισμούς που υπάρχουν σε σχέση με τη δική του έννομη τάξη.
  7. Ειδικά ζητήματα όπως τεχνητή γονιμοποίηση και πλαστικές επεμβάσεις.