Ζητηματα προσβασης στον ιατρικο φακελο και ιατρικα πιστοποιητικα. Καθημερινες αποδεικτικες δυσκολιες.

10 Jul 2015
19:45-20:15

Ζητηματα προσβασης στον ιατρικο φακελο και ιατρικα πιστοποιητικα. Καθημερινες αποδεικτικες δυσκολιες.

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η πρόσβαση του πολίτη στον ιατρικό φάκελο και η χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών. Η εισήγηση επικεντρώνεται στο δικαίωμα πρόσβασης του ασθενούς – υποκειμένου των δεδομένων, στο τρόπο ικανοποίησής του ιδίως μέσω e-mails, καθώς και στους περιορισμούς που είναι πιθανόν να πρέπει τεθούν κατά την ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού. Επιπλέον, η εισήγηση εξετάζει τις περιπτώσεις θεμιτής και νόμιμης πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο για ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και της χρήσης ιατρικών πιστοποιητικών σε τρίτους για τους σκοπούς της άσκησης ή της υπεράσπισης δικαιώματος ενώπιον αρμοδίων δικαστηρίων.