Διαδικασιες φαρμακευτικων εταιρειων για την προστασια απο αστικη ευθυνη

Διαδικασιες φαρμακευτικων εταιρειων για την προστασια απο αστικη ευθυνη

Θα αναλυθούν η επιστημονική οργάνωση και οι προϋποθέσεις που πρέπει τηρούνται από τις Φαρμακευτικές εταιρείες , για την ορθή ιατρική ενημέρωση για την χρήση των φαρμάκων , τη συνεχή επιτήρηση της ασφάλειας ,αποτελεσματικότητας και ποιότητας  αυτών , την ανανέωση των εγκεκριμένων πληροφοριών των κειμένων φοχ και πχπ από τον ΕΟΦ/ΕΜΑ  με βάση την αξιολόγηση του ισοζυγίου οφέλη /κινδύνων καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές ελαχιστοποίησης των υπαρχόντων κινδύνων. Θα περιγραφούν οι αρχές δεοντολογίας καθώς και οι κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την ιατρική πληροφόρηση και διαφήμιση των φαρμάκων.