Διαδικασια και δικαιωματα ασθενους και συγγενων κατα τον ακουσιο εγκλεισμο

11 Jul 2015
12:40 - 13:10

Διαδικασια και δικαιωματα ασθενους και συγγενων κατα τον ακουσιο εγκλεισμο

Η ακούσια νοσηλεία, η χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενούς, εισαγωγή,  νοσηλεία και παραμονή του  σε νοσηλεία θα αποτελέσει  το αντικείμενο αυτής της συνάντησης, η οποία μέσα από την ανάλυση συγκεκριμένων υποθέσεων, θα εστιάσει το ενδιαφέρον της  στις προϋποθέσεις της ακούσιας νοσηλείας  τόσο αυτές που αφορούν ασθενή με ψυχική διαταραχή όσο και εκείνες που αφορούν επικίνδυνο ασθενή  με ψυχική διαταραχή,  τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις (έγγραφα, γνωματεύσεις, πιστοποιητικά), τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ζητήσουν την ακούσια νοσηλεία ασθενούς, τα δικαιώματα του ασθενούς (ενημέρωση, συναίνεση) και τα ζητήματα που εγείρονται από τη μη τήρησή τους. Ιδιαίτερα θα συζητηθούν τα ζητήματα των προθεσμιών, των  διαδικασιών και της άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων των ασθενών όπως και περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.