Διοργανωτες

Το συνέδριο διοργανώνεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Νάξου, την ιστοσελίδα iatrikodikaio.com και το νομικό φροντιστήριο Περί Δικαίου.

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Νάξου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  και συστάθηκε στην έδρα του Πρωτοδικείου Νάξου  το 1988. Έχει 52 εγγεγραμμένα μέλη-δικηγόρους που εδρεύουν στη Νάξο, Θήρα και Αμοργό και δύο ασκούμενους δικηγόρους.

Ως επιστημονικός σύλλογος, στο πλαίσιο του σκοπού και των αρμοδιοτήτων του μεριμνά για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων των μελών του, διατυπώνει προτάσεις που αφορούν στη βελτίωση της νομοθεσίας την ερμηνεία και εφαρμογή της και συμμετέχει ενεργά σε επιστημονικές εκδηλώσεις του κλάδου ή και ευρύτερου ενδιαφέροντος, οι οποίες προάγουν τις γνώσεις και δεξιότητες των μελών του και της νομικής κοινότητας γενικότερα.

logoweb

Το iatrikodikaio.com αποτελεί μια επιστημονική ιστοσελίδα, όπου αναρτώνται νέα όπως συνέδρια, αρθρογραφία, νομοθεσία και νομολογία επί ιατρικού δικαίου και απευθύνεται σε όλους (ιατρούς, νομικούς, ασθενείς κλπ.). Η πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του είναι δωρεάν αλλά για να γίνει κάποιος μέλος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μεταπτυχιακό στο ιατρικό ή κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, βιοηθική ή ιατρική δεοντολογία.

logo_black

Το νομικό φροντιστήριο ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ παρέχει εξειδικευμένη προετοιμασία στους υποψηφίους των εξετάσεων για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Διοικητική κατεύθυνση. Η πολυετής εμπειρία, υπευθυνότητα και επιστημονική πληρότητα των εισηγητών καθώς και η επιμονή στην μεθοδολογία προσέγγισης και κατανόησης των θεμάτων και της νομολογίας αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία των υποψηφίων. Η παρουσίαση κάθε θεματικού πεδίου συνοδεύεται από λεπτομερείς σημειώσεις του εκάστοτε εισηγητή καθώς και από επίλυση πρακτικών και παλαιότερων θεμάτων εξετάσεων.

Στον υποψήφιο του φροντιστηρίου μας παρέχεται αποκλειστική πρόσβαση σε βάση δεδομένων  όπου εκτίθεται η πάγια και κυρίως η επίκαιρη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων. Για τους υποψηφίους εκτός Αθηνών, παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των μαθημάτων ζωντανά μέσω ολιγομελών τμημάτων.