Το Συνεδριο

Για πρώτη φορά, ένα συνέδριο που ξεφεύγει από την θεωρία και εξετάζει το Ιατρικό Δίκαιο όπως είναι στην πραγματικότητα, μέσα από αντιπαράθεση (Θέση – Αντίθεση) επί πραγματικών δικαστικών υποθέσεων. Ομιλητές είναι προσωπικότητες γνωστές για την εμπειρία τους σε υποθέσεις ιατρικής ευθύνης.

Το “Ιατρικό Δίκαιο στην Πράξη” είναι ένα συνέδριο, που θα γίνει στη Νάξο, στο Συνεδριακό Κέντρο της πρώην Σχολής Ουρσουλινών στο Ενετικό Κάστρο, 10 και 11 Ιουλίου 2015. Απευθύνεται σε νομικούς και ιατρούς με σκοπό να συνδράμει στα καθημερινά νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πρώτοι κατά την ανάληψη υποθέσεων ιατρικής ευθύνης και οι τελευταίοι κατά την ιατρική τους πρακτική.

Διοργανώνεται από το Δικηγορικό Σύλλογο Νάξου, το Νομικό Φροντιστήριο  ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ και την ιστοσελίδα www.iatrikodikaio.com.

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει γεύματα, διαλείμματα ώστε ομιλητές και ακροατές να έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα δίκτυο επαφών κατά την διάρκεια του συνεδρίου στην  παραδοσιακή Νάξο. 

 Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στο τέλος του συνεδρίου μετά από σύντομη αξιολόγηση.

 

Η τεχνική του Ιατρικού Δικαίου από τους πιο έμπειρους στην πράξη

Με το πέρας του «ιατρικονομικού» αυτού «φροντιστηρίου», ο συμμετέχων δικηγόρος θα γνωρίζει α) τεχνικούς ψυχιατρικούς και ιατρικούς όρους β) ποιες είναι οι σημαντικές διατάξεις και νόμιμες βάσεις της αγωγής ιατρικής ευθύνης ή β) ποιους αμυντικούς ισχυρισμούς να επικαλεστεί και γ) πως εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις από τα ελληνικά δικαστήρια και πειθαρχικά ιατρικά όργανα.

Πρόληψη από Ιατρική Ευθύνη στην καθημερινή πρακτική.

Με το πέρας του «ιατρικονομικού» αυτού «φροντιστηρίου», ο συμμετέχων ιατρός θα λάβει χρήσιμες πληροφορίες για το α) πως πρέπει να δράσει προληπτικά ώστε να καλυφθεί πίσω από το γράμμα του νόμου σε ζητήματα αστικής ή ποινικής ιατρικής ευθύνης β) πώς να εξασφαλίσει διοικητικές άδειες για τεχνικές και μηχανήματα και γ) τι επιτρέπεται και τι όχι κατά την άσκηση και διαφήμιση του επαγγέλματός του.  

 

Δηλώστε τώρα! Περιορισμένος αριθμός θέσεων.